Chuyển tới nội dung chính

18 Khoá học

Khóa học sắp khai giảng

Kiến tập sinh học phân tử dành cho sinh viên đại học

Đối tượng: Sinh viên đại học thực tập tốt nghiệp của các trường đại học có ngành học liên quan.

Thời gian: 03 tháng.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Thực hành sinh học phân tử dành cho Sinh viên đại học làm luận văn tốt nghiệp

Đối tượng: Sinh viên Đại học làm luận văn tốt nghiệp của các trường đại học có ngành học liên quan.

Thời gian: 06 tháng.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Thực hành sinh học phân tử dành cho học viên cao học làm luận văn tốt nghiệp

Đối tượng: Học viên cao học làm luận văn tốt nghiệp của các trường đại học có ngành học liên quan.

Thời gian: 12 tháng.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Khảo sát đột biến gen bằng kỹ thuật giải trình tự chuỗi DNA (Khóa 07)

Đối tượng: Bác sĩ, dược sĩ, cử nhân (xét nghiệm, sinh học, hóa học, y tế công cộng, điều dưỡng, ...), Kỹ thuật viên đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc có nhu cầu tìm hiểu, quan tâm đến đột biến gen trong nghiên cứu và ứng dụng.

Thời gian: 02 tuần.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Bồi dưỡng sau đại học chuyên khoa ngoại nhi

Đối tượng: Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ chuyên khoa Ngoại

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Khóa học sắp khai giảng

Cấy chỉ

Đối tượng: 

- Bác sĩ, Y sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền.

- Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ gia đình có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền hoặc Chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động Y học cổ truyền.

Thời gian:  

- Lớp A: 06 tuần. Học các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

- Lớp B: 10 tuần. Học các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

Đối tượng: Bác sĩ có nhu cầu học.

Thời gian: 03 tuần, theo thứ tự hồ sơ.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Kỹ thuật giải phẫu bệnh thường quy

Đối tượng: 
- Thạc sĩ, Cử nhân, Trung cấp Xét nghiệm.
- Các đối tượng có bằng Trung cấp về Y tế trở lên, Cử nhân Sinh học, Hóa sinh (Có giấy giới thiệu từ cơ quan công tác).

Thời gian: Tập trung 03 tháng.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Kỹ thuật giải phẫu bệnh nâng cao

Đối tượng:
- Thạc sĩ, Cử nhân, Trung cấp Xét nghiệm đã có thời gian công tác trong ngành ít nhất 01 năm, hoặc đã học lớp "Kỹ thuật giải phẫu bệnh thường quy".
- Các đối tượng có bằng Trung cấp về Y tế trở lên, Cử nhân Sinh học, Hóa sinh (Có giấy giới thiệu từ cơ quan công tác) đã học lớp "Kỹ thuật giải phẫu bệnh thường quy" và có thời gian công tác trong ngành ít nhất 01 năm.

Thời gian: Tập trung 03 tháng.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Điều dưỡng Cấp cứu (Khóa 04)

Đối tượng: Điều dưỡng trình độ trung cấp trở lên, Y sĩ có Giấy chứng nhận/Chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng.

Thời gian: Từ 12/6/2021 đến 06/8/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Bồi dưỡng sau đại học về Vi sinh lâm sàng (Khóa 03)

Đối tượng: Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân (Xét nghiệm, Sinh học, Hóa học, Y tế công cộng, Điều dưỡng,...) đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc có nhu cầu tìm hiểu, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành Vi sinh lâm sàng.

Thời gian: Từ 14/6/2021 đến 31/12/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Cấp cứu y khoa cơ bản trong thực hành (Khóa 04)

Đối tượng: Bác sĩ.

Thời gian: Từ 17/6/2021 đến 18/6/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Kỹ thuật Y học (Xét nghiệm), Khóa 06

Đối tượng: Các Dược sĩ đại học; Cử nhân chuyên ngành Hóa học, Sinh học.(Những đối tượng khác thì đăng ký tự nguyện không phụ thuộc vào việc xin cấp chứng chỉ hành nghề theo thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung).

Thời gian Từ 19/6/2021 đến 19/12/2021 (Học các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần).

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

Gây tê vùng với hướng dẫn siêu âm (Khóa 06)

Đối tượng: 
Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề đa khoa/chuyên khoa gây mê hồi sức và đang công tác tại khoa Gây mê hồi sức.
- Bác sĩ nội trú gây mê hồi sức năm 2, năm 3.

Thời gian: Từ 21/6/2021 đến 09/7/2021

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

12/7/2021 - Thực hành kỹ thuật chẩn đoán phân tử (Khóa 07)

Đối tượng: Bác sĩ, dược sĩ, cử nhân (xét nghiệm, sinh học, hóa học, y tế công cộng, điều dưỡng, ...), Kỹ thuật viên đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc có nhu cầu tìm hiểu, quan tâm đến đột biến gen trong nghiên cứu và ứng dụng.

Thời gian: Từ 12/7/2021 đến 15/10/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

THÔNG BÁO DỜI LỊCH HỌC

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

19/7/2021 - Học phần siêu âm cơ xương khớp cơ bản (Khóa 08)

Đối tượng: Bác sĩ chuyên khoa Nội - Ngoại cơ xương khớp, Phục hồi chức năng, Chẩn đoán hình ảnh.

Thời gian: Từ 19/7/2021 đến 23/7/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC (LẦN 1)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC (LẦN 2)

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học sắp khai giảng

16/8/2021 - Thực hành kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới (Next Generation Sequencing), Khóa 02

Đối tượng: Bác sĩ, dược sĩ, cử nhân (xét nghiệm, sinh học, hóa học, y tế công cộng, điều dưỡng, ...), Kỹ thuật viên đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc có nhu cầu tìm hiểu, quan tâm đến kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới trong nghiên cứu và ứng dụng.

Thời gian: Từ 16/8/2021 đến 20/8/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC