Chuyển tới nội dung chính

Nội dung


Tổng quan các chủ đề

 • 21/6/2021 - Gây tê vùng với hướng dẫn siêu âm (Khóa 06)

  Đối tượng: 
  Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề đa khoa/chuyên khoa gây mê hồi sức và đang công tác tại khoa Gây mê hồi sức.
  - Bác sĩ nội trú gây mê hồi sức năm 2, năm 3.

  Thời gian: Từ 21/6/2021 đến 09/7/2021

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH

  PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC