Chuyển tới nội dung chính

4 Khoá học

18/12/2020 - Bệnh thận đái tháo đường: Vai trò ức chế DPP-4
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

18/12/2020 - Bệnh thận đái tháo đường: Vai trò ức chế DPP-4

ThS.BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo

23/10/2020 - Siêu âm tim hẹp van 2 lá
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

23/10/2020 - Siêu âm tim hẹp van 2 lá

TS.BS. Tạ Thị Thanh Hương

16/10/2020 - Mối liên quan giữa tăng huyết áp, điều trị tăng huyết áp và tử vong trên bệnh nhân Covid-19
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

16/10/2020 - Mối liên quan giữa tăng huyết áp, điều trị tăng huyết áp và tử vong trên bệnh nhân Covid-19

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa

18/09/2020 - Biến thiên huyết áp và nghiên cứu Hygia
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

18/09/2020 - Biến thiên huyết áp và nghiên cứu Hygia

ThS. BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS. TS. BS. Châu Ngọc Hoa