Chuyển tới nội dung chính

9 Khoá học

18/12/2020 - Bệnh thận đái tháo đường: Vai trò ức chế DPP-4
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

18/12/2020 - Bệnh thận đái tháo đường: Vai trò ức chế DPP-4

ThS.BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo

23/10/2020 - Siêu âm tim hẹp van 2 lá
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

23/10/2020 - Siêu âm tim hẹp van 2 lá

TS.BS. Tạ Thị Thanh Hương

16/10/2020 - Mối liên quan giữa tăng huyết áp, điều trị tăng huyết áp và tử vong trên bệnh nhân Covid-19
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

16/10/2020 - Mối liên quan giữa tăng huyết áp, điều trị tăng huyết áp và tử vong trên bệnh nhân Covid-19

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa

09/10/2020 - Empagliflozin: Ứng dụng trên bệnh nhân đái tháo đường Châu Á
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

09/10/2020 - Empagliflozin: Ứng dụng trên bệnh nhân đái tháo đường Châu Á

TS.BS. Trần Minh Triết
PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa

02/10/2020 - Empagliflozin tiến công trên mọi mặt trận: Triển vọng tương lai với EMPEROR
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

02/10/2020 - Empagliflozin tiến công trên mọi mặt trận: Triển vọng tương lai với EMPEROR

ThS. BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS. TS. BS. Châu Ngọc Hoa

25/09/2020 - Ảnh hưởng của Empagliflozin và sự thay đổi của các hướng dẫn trên nhiều lĩnh vực
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết
18/09/2020 - Biến thiên huyết áp và nghiên cứu Hygia
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

18/09/2020 - Biến thiên huyết áp và nghiên cứu Hygia

ThS. BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS. TS. BS. Châu Ngọc Hoa

04/09/2020 - EMPA-REG OUTCOME: Nghiên cứu đột phá về đái tháo đường típ 2
Ý kiến chuyên gia
Xem chi tiết

Ý kiến chuyên gia

04/09/2020 - EMPA-REG OUTCOME: Nghiên cứu đột phá về đái tháo đường típ 2

ThS.BS. Trần Viết Thắng

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa