Chuyển tới nội dung chính

Nội dung


Tổng quan các chủ đề

 • 19/6/2021 - Kỹ thuật Y học (Xét nghiệm), Khóa 06

  Đối tượng: Các Dược sĩ đại học; Cử nhân chuyên ngành Hóa học, Sinh học.
  (Những đối tượng khác thì đăng ký tự nguyện không phụ thuộc vào việc xin cấp chứng chỉ hành nghề theo thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung).

  Thời gian Từ ngày 19/6/2021 đến ngày 19/12/2021 (Học các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần).

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC

  PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC