Chuyển tới nội dung chính

Nội dung


Tổng quan các chủ đề

  • 14/6/2021 - Bồi dưỡng sau đại học về Vi sinh lâm sàng (Khóa 03)

    Đối tượng: Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân (Xét nghiệm, Sinh học, Hóa học, Y tế công cộng, Điều dưỡng,...) đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc có nhu cầu tìm hiểu, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành Vi sinh lâm sàng.

    Thời gian: Từ 14/6/2021 đến 31/12/2021.

    THÔNG BÁO CHIÊU SINH

    PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC