Chuyển tới nội dung chính

Nội dung


Tổng quan các chủ đề

 • 19/7/2021 - Học phần siêu âm cơ xương khớp cơ bản (Khóa 08)

  Đối tượng: Bác sĩ chuyên khoa Nội - Ngoại cơ xương khớp, Phục hồi chức năng, Chẩn đoán hình ảnh.

  Thời gian: Từ 19/7/2021 đến 23/7/2021.

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC (LẦN 1)

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC (LẦN 2)

  PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC