Chuyển tới nội dung chính

5 Khoá học

18/12/2020 - Cập nhật xử trí tăng huyết áp có bệnh mạch vành kèm theo
Đào tạo liên tục
Xem chi tiết
02/10/2020 - Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và theo dõi suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới
Đào tạo liên tục
Xem chi tiết
02/09/2020 - Kháng đông trong thực hành lâm sàng
Đào tạo liên tục
Xem chi tiết

Đào tạo liên tục

02/09/2020 - Kháng đông trong thực hành lâm sàng

GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước

02/09/2020 - Cập nhật chẩn đoán và điều trị động kinh
Đào tạo liên tục
Xem chi tiết

Đào tạo liên tục

02/09/2020 - Cập nhật chẩn đoán và điều trị động kinh

TS.BS. Lê Văn Tuấn

02/09/2020 - Bài học từ giai đoạn đỉnh COVID-19 và áp dụng trong bối cảnh hiện nay
Đào tạo liên tục
Xem chi tiết

Đào tạo liên tục

02/09/2020 - Bài học từ giai đoạn đỉnh COVID-19 và áp dụng trong bối cảnh hiện nay

- PGS.TS.BS. Nguyễn Thy Khuê

- PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa