Chuyển tới nội dung chính

8 Khoá học

18/09/2020 - Empaglifozine Outcome Trial in Patients with Chronic Heart Failure  and Reduced Ejection Fraction
Nghiên cứu bản lề
Xem chi tiết

Nghiên cứu bản lề

18/09/2020 - Empaglifozine Outcome Trial in Patients with Chronic Heart Failure and Reduced Ejection Fraction

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa

25/09/2020 - Dapaglifozin And Prevention of Adverse outcomes in Chronic Kidney Disease (DAPA-CKD) randomized controlled trial
Nghiên cứu bản lề
Xem chi tiết

Nghiên cứu bản lề

25/09/2020 - Dapaglifozin And Prevention of Adverse outcomes in Chronic Kidney Disease (DAPA-CKD) randomized controlled trial

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa

02/10/2020 - Dapaglifozin in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction
Nghiên cứu bản lề
Xem chi tiết

Nghiên cứu bản lề

02/10/2020 - Dapaglifozin in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa

09/10/2020 - Phân tích gộp từ nghiên cứu DAPA-HF và EMPEROR-Reduced
Nghiên cứu bản lề
Xem chi tiết

Nghiên cứu bản lề

09/10/2020 - Phân tích gộp từ nghiên cứu DAPA-HF và EMPEROR-Reduced

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa

16/10/2020 - Ức chế Angiotensin-Neprilysin ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn
Nghiên cứu bản lề
Xem chi tiết

Nghiên cứu bản lề

16/10/2020 - Ức chế Angiotensin-Neprilysin ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa

23/10/2020 - Rivaroxaban kèm hoặc không kèm Aspirin ở bệnh nhân bệnh tim mạch ổn định
Nghiên cứu bản lề
Xem chi tiết

Nghiên cứu bản lề

23/10/2020 - Rivaroxaban kèm hoặc không kèm Aspirin ở bệnh nhân bệnh tim mạch ổn định

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa


30/10/2020 - Dabigatran và kháng kết tập tiểu cầu sau can thiệp mạch vành qua da  trên bệnh nhân rung nhĩ
Nghiên cứu bản lề
Xem chi tiết

Nghiên cứu bản lề

30/10/2020 - Dabigatran và kháng kết tập tiểu cầu sau can thiệp mạch vành qua da trên bệnh nhân rung nhĩ

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa

13/11/2020 - Giảm nguy cơ Tim mạch với Icosapent Ethyl trên bệnh nhân tăng Triglyceride
Nghiên cứu bản lề
Xem chi tiết

Nghiên cứu bản lề

13/11/2020 - Giảm nguy cơ Tim mạch với Icosapent Ethyl trên bệnh nhân tăng Triglyceride

ThS. BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

PGS. TS. BS. Châu Ngọc Hoa