Chuyển tới nội dung chính

9 Khoá học

18/12/2020 - Hội chứng vành cấp: Chẩn đoán và Điều trị
Thực hành lâm sàng
Xem chi tiết

Thực hành lâm sàng

18/12/2020 - Hội chứng vành cấp: Chẩn đoán và Điều trị

GS.TS.BS. Trương Quang Bình

13/11/2020 - Xử trí rối loạn Lipid máu
Thực hành lâm sàng
Xem chi tiết

Thực hành lâm sàng

13/11/2020 - Xử trí rối loạn Lipid máu

GS.TS.BS. Trương Quang Bình

30/10/2020 - Phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ
Thực hành lâm sàng
Xem chi tiết

Thực hành lâm sàng

30/10/2020 - Phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ

PGS.TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí

23/10/2020 - Điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên
Thực hành lâm sàng
Xem chi tiết

Thực hành lâm sàng

23/10/2020 - Điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên

TS.BS. Trương Phi Hùng

09/10/2020 - Bệnh cơ tim do hóa trị: Chẩn đoán lâm sàng và xử trí
Thực hành lâm sàng
Xem chi tiết
02/10/2020 - Cập nhật hội chứng mạch vành cấp không ST chênh
Thực hành lâm sàng
Xem chi tiết

Thực hành lâm sàng

02/10/2020 - Cập nhật hội chứng mạch vành cấp không ST chênh

TS.BS. Nguyễn Hoàng Hải

18/09/2020 - Cập nhật khuyến cáo rung nhĩ ESC 2020
Thực hành lâm sàng
Xem chi tiết

Thực hành lâm sàng

18/09/2020 - Cập nhật khuyến cáo rung nhĩ ESC 2020

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

TS.BS. Nguyễn Văn Sĩ