Chuyển tới nội dung chính

Nội dung


Tổng quan các chủ đề

 • Thư ký y khoa, Khoá 10

  Đối tượng: Tốt nghiệp Phổ thông Trung học trở lên.

  Thời gian học: 10 tháng, từ ngày 14/12/2021 đến ngày 11/11/2022 (nghỉ Tết 03 tuần).

  Học phí: 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng).

  Hồ sơ đăng ký: - Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội).

                              - Bản sao bằng tốt nghiệp Phổ thông (có công chứng), bằng tốt nghiệp chuyên môn (nếu có).

                              - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan không quá 6 tháng).

                              - 04 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng).

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC

  PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC