Chuyển tới nội dung chính

81 Khoá học

Năm 2021

11/10/2021 - Quản lý điều dưỡng

Đối tượng: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên có trình độ Cao đẳng trở lên.

Thời gian học: 11/10/2021 - 27/12/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌCNăm 2021

01/10/2021 - Rối loạn ruột vận động

Đối tượng: Bác sĩ, Dược sĩ.

Thời gian: Ngày 01/10/2021.

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ


Năm 2021

24/9/2021 - Tối ưu hiệu quả điều trị và ứng dụng trên thực hành lâm sàng

Đối tượng: Bác sĩ, Dược sĩ.

Thời gian: Ngày 24/9/2021.

LINK THAM DỰNăm 2021

27/9/2021 - Tối ưu hóa lựa chọn statin trên bệnh nhân ngoại trú

Đối tượng: Bác sĩ, Dược sĩ.

Thời gian: Ngày 27/9/2021.

LINK THAM DỰ


Năm 2021

27/3/2021 - Hội nghị Tiêu hóa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4 năm 2021

Đối tượng: Bác sĩ.

Thời gian: Ngày 27/3/2021 (15g00 - 18g05).

THÔNG TIN CHI TIẾT

LINK ĐĂNG KÝ

Năm 2021

26/8/2021 - Ứng dụng chỉ số non-HDL-C trong phòng ngừa biến cố tim mạch

Đối tượng: Bác sĩ, Dược sĩ.

Thời gian: Ngày 26/8/2021.

LINK THAM DỰ


Năm 2021

15/4/2021 - Cấp cứu y khoa cơ bản trong thực hành (Khóa 03)

Đối tượng: Bác sĩ.

Thời gian: Từ 15/4/2021 đến 16/4/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Năm 2021

12/4/2021 - Kỹ thuật Y học (Xét nghiệm), Khóa 06

Đối tượng: Các Dược sĩ đại học; Cử nhân chuyên ngành Hóa học, Sinh học.

(Những đối tượng khác thì đăng ký tự nguyện không phụ thuộc vào việc xin cấp chứng chỉ hành nghề theo thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung)

Thời gianTừ 12/4/2021 đến 13/7/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Năm 2021

12/4/2021 - Cấy ghép Nha khoa (Khóa 20)

Đối tượng: Bác sĩ Răng Hàm Mặt.

Thời gian: Từ 12/4/2021 đến 28/5/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Năm 2021

12/4/2021 - Kỹ thuật tiêm khớp - tiêm mô quanh gân (Khóa 26)

Đối tượng: 

- Bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Phục hồi chức năng, Nội cơ xương khớp, Cấp cứu.

- Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa nội/ngoại khác, Bác sĩ y học cổ truyền có giấy xác nhận của cơ quan đang công tác thuộc chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Nội cơ xương  khớp, Cấp cứu, Phục hồi chức năng.

Thời gian: Từ 12/4/2021 đến 16/4/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Năm 2021

08/4/2021 - Quản lý bệnh viện (Khóa 12)

Đối tượng: Lãnh đạo bệnh viện, Lãnh đạo Phòng/Ban/Khoa, Điều dưỡng trưởng, Trưởng Khoa và cán bộ nguồn đang công tác và có quan tâm đến lĩnh vực quản lý bệnh viện.

Thời gian: Từ ngày 08/4/2021 đến ngày 06/5/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Năm 2021

08/4/2021 - Thống kê và phân tích số liệu cơ bản (Khóa 07)

Đối tượng: Nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, bác sĩ lâm sàng, nhân viên y tế công tác trong các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

Thời gian: Từ 08/4/2021 đến 16/4/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Năm 2021

05/4/2021 - Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan siêu vi B, C cơ bản (Khóa 02)

Đối tượng: Bác sĩ y đa khoa đã có Chứng chỉ hành nghề.

Thời gian: Từ 05/4/2021 đến 16/4/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Năm 2021

03/4/2021 - Bó thuốc, dán thuốc Y học cổ truyền (Khóa 01)

Đối tượng: Bác sĩ, Y sĩ Y học cổ truyền, Điều dưỡng Đại học.

Thời gian: Từ 03/4/2021 đến 15/5/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Năm 2021

07/6/2021 - Châm cứu nâng cao (Điện châm, Nhĩ châm, Đầu châm, Thuỷ châm) - Khóa 01

Đối tượng: Bác sĩ Y học cổ truyền, Y sĩ Y học cổ truyền, Điều dưỡng Y học cổ truyền.

Thời gian: Từ 07/6/2021 đến 02/7/2021.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC


Năm 2021

14/5/2021 - Cá thể hóa điều trị thoái hóa khớp trên bệnh nhân có bệnh đồng mắc

Đối tượng: Bác sĩ, Dược sĩ.

Thời gian: Ngày 14/5/2021.