Chuyển tới nội dung chính

1 Khoá học

Khóa học đã khai giảng

27/3/2021 - Hội nghị Tiêu hóa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4 năm 2021

Đối tượng: Bác sĩ.

Thời gian: Ngày 27/3/2021 (15g00 - 18g05).

THÔNG TIN CHI TIẾT

LINK ĐĂNG KÝ