Chuyển tới nội dung chính

34 Khoá học

Năm 2020

THƯ KÝ Y KHOA - KHOÁ 8

THƯ KÝ Y KHOA  - KHOÁ 8

Năm 2020

26/12/2020 - Bồi dưỡng chuyên khoa Phục hồi chức năng - Khóa 03

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ Y học cổ truyền.

Thời gian: 10 tháng, từ ngày 26/12/2020 đến ngày 16/01/2021. (Nghỉ tết 03 tuần).

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ


Năm 2020

19/12/2020 - Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán một số bệnh lý gan mật tụy

Đối tượng: Bác sĩ siêu âm, Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh và các Bác sĩ quan tâm đến siêu âm.

Thời gian: Từ ngày 19/12/2020 đến ngày 16/01/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

LINK ĐĂNG KÝ HỌCNăm 2020

01/12/2020 - Bồi dưỡng chuyên môn Sau đại học Gây mê hồi sức

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa.

Thời gian: Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ


Năm 2020

26/11/2020 - Thống kê và phân tích số liệu cơ bản - Khóa 06

Đối tượng: Nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, bác sĩ lâm sàng, nhân viên y tế công tác trong các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

Thời gian: Từ ngày 26/11/2020 đến ngày 04/12/2020.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Năm 2020

17/11/2020 - Quản lý chất lượng bệnh viện - Khóa 24

Đối tượng: Lãnh đạo bệnh viện, Lãnh đạo Phòng/Ban/Khoa, Điều dưỡng trưởng, Trưởng khoa và các nhân viên y tế đang công tác, có quan tâm đến lĩnh vực quản lý chất lượng.

Thời gian: Từ ngày 17/11/2020 đến 26/11/2020.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ


Năm 2020

26/11/2020 - Quản lý bệnh viện - Khóa 11

Đối tượng: Lãnh đạo bệnh viện, Lãnh đạo Phòng/Ban/Khoa, Điều dưỡng trưởng, Trưởng Khoa và cán bộ nguồn đang công tác và có quan tâm đến lĩnh vực quản lý bệnh viện.

Thời gian: Từ ngày 26/11/2020 đến 18/12/2020.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ


Năm 2020

10/11/2020 - Bồi dưỡng Sau đại học về Siêu âm tim - mạch máu

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa.

Thời gian: Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 14/5/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝNăm 2020

16/11/2020 - Kỹ thuật tiêm khớp - tiêm gân - Khóa 21

Đối tượng: Bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Nội Cơ - Xương - Khớp, Cấp cứu, Phục hồi chức năng.

Thời gian: Từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ


Năm 2020

02/11/2020 - X quang và chụp cắt lớp vi tính cơ bản

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa.

Thời gian: Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 28/5/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝNăm 2020

02/11/2020 - Bồi dưỡng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh cơ bản

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa.

Thời gian: Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 30/11/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ


Năm 2020

14/11/2020 - Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm mũi xoang bằng y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền

Đối tượng: Bác sĩ, y sỹ, lương y, thành viên các Hội Đông y, Hội Đông Tây Y kết hợp, Hội Châm cứu, Hội Nam y và các nhân viên y tế có quan tâm đến y học cổ truyền, có nhu cầu cập nhật kiến thức kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền.

Thời gian: Ngày 14/11/2020.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Năm 2020

12/10/2020 - Rối loạn vận động, tiêm Botulinum toxin và điều trị kích thích não sâu - Khóa 03

Đối tượng: Bác sĩ đã có bằng tốt nghiệp Sau Đại học chuyên khoa Thần kinh.

Thời gian: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 09/4/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝNăm 2020

02/11/2020 - Nội soi đại tràng và nội soi điều trị - Khóa 10

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa đã có Giấy chứng nhận tham dự lớp Nội soi dạ dày. Đồng thời phải có thời gian thực hành nội soi dạ dày ở cơ sở y tế hơn 1 năm hoặc đã thực hiện nội soi dạ dày > 100 trường hợp.

Thời gian: Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 31/01/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ


Năm 2020

02/11/2020 - Nội soi dạ dày - Khóa 10

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa.

Thời gian: Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 31/01/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ


Năm 2020

29/10/2020 - Phương pháp nghiên cứu khoa học - Khóa 02

Đối tượng: Nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, bác sĩ lâm sàng, nhân viên y tế công tác trong các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

Thời gian: Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 06/11/2020.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Năm 2020

24/10/2020 - Cập nhật kiến thức về ứng dụng siêu âm Doppler trong đánh giá bất thường thai nhi 3 tháng đầu thai kỳ

Đối tượng: Bác sĩ thuộc các chuyên ngành Sản phụ khoa, Nhi khoa, Y học gia đình, Di truyền y học và Nữ hộ sinh, Điều dưỡng Khoa Phụ sản.

Thời gian: Thứ 7, ngày 24/10/2020.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Năm 2020

19/10/2020 - Siêu âm tổng quát thực hành

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa.

Thời gian: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 12/5/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ