Chuyển tới nội dung chính

29 Khoá học

04/12/2021 - Tiếp cận toàn diện cho bệnh nhân suy tim cao tuổi đa bệnh lý trong bối cảnh COVID-19
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

04/12/2021 - Tiếp cận toàn diện cho bệnh nhân suy tim cao tuổi đa bệnh lý trong bối cảnh COVID-19

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 10:00 - 12:00 Thứ bảy, ngày 04/12/2021

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

12/11/2021 - Tiếp cận lâm sàng các bệnh lý tuyến giáp trong thời kỳ COVID-19
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

12/11/2021 - Tiếp cận lâm sàng các bệnh lý tuyến giáp trong thời kỳ COVID-19

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 10:30 - 12:00 Thứ sáu, ngày 12/11/2021

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
05/11/2021 - COVID-19 và Tác động lên tuyến giáp
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

05/11/2021 - COVID-19 và Tác động lên tuyến giáp

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 10:30 - 12:00 Thứ sáu, ngày 05/11/2021

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
26/09 - 10/10 - 17/10 - Chăm sóc toàn diện bệnh nhi trong mùa dịch COVID-19
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

26/09 - 10/10 - 17/10 - Chăm sóc toàn diện bệnh nhi trong mùa dịch COVID-19

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:00-11:15 các ngày 26/09, 10/10 và 17/10/2021

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
Chăm sóc da - Phòng ngừa tổn  thương da khi sử dụng bảo hộ y tế và chất khử khuẩn
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết
Khóa huấn luyện F0 đã khỏi bệnh chăm sóc F0
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

Khóa huấn luyện F0 đã khỏi bệnh chăm sóc F0

Module 1 - Đại cương về COVID-19
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

Module 1 - Đại cương về COVID-19

Chương trình Đào tạo liên tục về Covid-19

Module 2 - Quản lý COVID-19 nhẹ và trung bình
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

Module 2 - Quản lý COVID-19 nhẹ và trung bình

Auto Enrol
Module 3 - Quản lý COVID-19 nặng
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

Module 3 - Quản lý COVID-19 nặng

Chương trình Đào tạo liên tục về Covid-19

Auto Enrol
Module 4 - COVID-19 và một số bệnh nhân đặc biệt
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

Module 4 - COVID-19 và một số bệnh nhân đặc biệt

Chương trình Đào tạo liên tục về Covid-19

Auto Enrol
Module 5 - Hội chứng sau COVID-19
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

Module 5 - Hội chứng sau COVID-19

Auto Enrol
10/09/2021 - Chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ trong dịch COVID-19: có gì mới?
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

10/09/2021 - Chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ trong dịch COVID-19: có gì mới?

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 10:00-12:00 ngày 10/09/2021

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
03/09/2021 - COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: còn điều gì chúng ta chưa biết
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

03/09/2021 - COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: còn điều gì chúng ta chưa biết

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 10:00-12:00 ngày 03/09/2021

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
27/08/2021 - Tư vấn về COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: Vaccine - Chăm sóc - Tâm lý
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

27/08/2021 - Tư vấn về COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: Vaccine - Chăm sóc - Tâm lý

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 10:00-12:00 ngày 27/08/2021

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
22/08/2021 - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có bệnh nền trong mùa dịch COVID-19
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

22/08/2021 - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có bệnh nền trong mùa dịch COVID-19

Hội thảo trực tuyến

Thời gian: 09:00-11:00, Chủ nhật 22/08/2021

20/08/2021 - Xử trí bệnh nhân COVID-19 có tăng đường huyết nhập viện: Cập nhật các phác đồ 2021
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

20/08/2021 - Xử trí bệnh nhân COVID-19 có tăng đường huyết nhập viện: Cập nhật các phác đồ 2021

Chuỗi chương trình trực tuyến thứ 6 hàng tuần (có cấp CME)

Thời gian: 10:00-12:00 thứ 6 ngày 20/08/2021

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
Lớp huấn luyện theo dõi và xử trí người bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

Lớp huấn luyện theo dõi và xử trí người bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế

Nội dung chương trình: 
1. Hướng dẫn chăm sóc, theo dõi người bệnh COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung Quận, Huyện 
2. Sử dụng các dụng cụ hỗ trợ hô hấp 
3. HFNC: Thiết bị và áp dụng 
4. Áp dụng lâm sàng thở máy bệnh nhân ARDS 
5. Sử dụng thuốc kháng viêm corticoid và thuốc chống đông trên người bệnh COVID-19 

Biểu hiện da niêm trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 và cách xử trí
Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19
Xem chi tiết

Cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19

Biểu hiện da niêm trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 và cách xử trí

Biểu hiện da niêm trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 và cách xử trí
TS. BS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên