Chuyển tới nội dung chính

5 Khoá học

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ khác

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - KHOÁ 3 - 2021

Dieu duong

Đối tượng: 

        - Những người có bằng Cử nhân Điều Dưỡng (thời gian công tác tối thiểu 2 năm)

        - Có trình độ bậc 4 tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ khác

17/11/2020 - Kiến thức và thực hành cơ bản Chăm sóc da thẩm mỹ

Đối tượng: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, đủ 18 tuổi trở lên.

Thời gian: Từ ngày 17/11/2020 đến ngày 18/01/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ


Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ khác

03/10/2020 - Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ (Hạng III)

Đối tượng: Dược sĩ (hạng III) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.              

Thời gian: Từ ngày 03/10/2020 đến ngày 14/11/2020.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ khác

11/10/2020 - Xoa bóp bấm huyệt chăm sóc sức khỏe - Khóa 20

Đối tượng: Các cá nhân có nhu cầu muốn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành xoa bóp - bấm huyệt để phòng bệnh, cải thiện và nâng cao sức khỏe. Có trình độ văn hóa từ tốt nghiệp Trung học Cơ sở trở lên.

Thời gian: từ ngày 11/10/2020 đến ngày 20/12/2020, học vào Chủ Nhật hàng tuần.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝĐào tạo chuyên môn, nghiệp vụ khác

19/9/2020 - Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (Hạng II) năm 2020

Đối tượng: - Bác sĩ chính (hạng II) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

                    - Bác sĩ chính (hạng III) hoặc tương đương có thời gian giữ hạng từ 3 năm trở lên.

Thời gian: Từ ngày 19/9/2020 đến ngày 25/10/2020.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ