Chuyển tới nội dung chính

2 Khoá học

Chuyển giao kỹ thuật

22/01/2021 - TIM MẠCH CAN THIỆP CƠ BẢN

Đối tượng: c sĩ đa khoa công tác tại khoa Tim mạch (thời gian công tác ≥ 02 năm);

                  - c sĩ đa khoa đã có Chứng chỉ chuyên khoa về Tim mạch (thời gian học ≥ 01 năm).

Thời gian: 01 năm, từ 22/01/2021 đến 21/01/2022.              

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌCChuyển giao kỹ thuật

16/11/2020 - Laser, ánh sáng, sóng cao tần và siêu âm hội tụ trong da liễu - thẩm mỹ da

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa.

Thời gian: Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 09/3/2021.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ