Chuyển tới nội dung chính

Nội dung


Tổng quan các chủ đề

  • 11/12/2021 - Những điểm nổi bật trong suy tim – Cập nhật từ hội nghị AHA 2021
    - Nội dung chương trình chỉ nhằm mục tiêu cập nhật các thông tin khoa học, không đề nghị bất kì chỉ định, liều dùng hoặc thông tin nào khác không được đề cập trong thông tin kê toa của BYT phê duyệt. 

    - Hiện tại các thuốc ức chế SGLT2 chưa được chỉ định điều trị suy tim tại Việt Nam.