Chuyển tới nội dung chính

Nội dung


Tổng quan các chủ đề

  • 07/6/2021 - Châm cứu nâng cao (Điện châm, Nhĩ châm, Đầu châm, Thuỷ châm) - Khóa 01

    Đối tượng: Bác sĩ Y học cổ truyền, Y sĩ Y học cổ truyền, Điều dưỡng Y học cổ truyền.

    Thời gian: Từ 07/6/2021 đến 02/7/2021.

    THÔNG BÁO CHIÊU SINH

    PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC