Chuyển tới nội dung chính

Nội dung


Tổng quan các chủ đề

  • 19/6/2021 - Cập nhật chẩn đoán và điều trị đau thần kinh tọa bằng Đông Tây y kết hợp

    Đối tượng: Bác sĩ Y học cổ truyền, Y sĩ Y học cổ truyền, Lương y và nhân viên y tế có quan tâm.

    Thời gian: Từ 19/6/2021 đến 20/6/2021.

    THÔNG BÁO CHIÊU SINH

    PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC