Chuyển tới nội dung chính

32 Khoá học

18/05/2022 - Những câu hỏi thường gặp khi dùng chẹn beta trên thực hành lâm sàng
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

18/05/2022 - Những câu hỏi thường gặp khi dùng chẹn beta trên thực hành lâm sàng

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 12:00 - 13:15 Thứ tư, ngày 18/05/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
08/05/2022 - Ức chế DPP-4 trong giai đoạn bình thường mới
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

08/05/2022 - Ức chế DPP-4 trong giai đoạn bình thường mới

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 10:00 - 12:00 Chủ nhật, ngày 08/05/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
08/05/2022 - Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp có phì đại thất trái
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

08/05/2022 - Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp có phì đại thất trái

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 11:30 - 13:00 Chủ nhật, ngày 08/05/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
10/04/2022 - Bệnh nhân đái tháo đường type 2 đã được chẩn đoán: Phòng ngừa tiên phát biến chứng mạch máu nhỏ và mạch máu lớn
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

10/04/2022 - Bệnh nhân đái tháo đường type 2 đã được chẩn đoán: Phòng ngừa tiên phát biến chứng mạch máu nhỏ và mạch máu lớn

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 10:00 - 12:00 Chủ nhật, ngày 10/04/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
03/04/2022 - Bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới được chẩn đoán: Cập nhật tiếp cận và xử trí năm 2022
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

03/04/2022 - Bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới được chẩn đoán: Cập nhật tiếp cận và xử trí năm 2022

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 10:00 - 12:00 Chủ nhật, ngày 03/04/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
02/04/2022 - COVID-19 ở trẻ em: Những điều đang được quan tâm
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

02/04/2022 - COVID-19 ở trẻ em: Những điều đang được quan tâm

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 08:45 - 11:45 Thứ bảy, ngày 02/04/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
16/03/2022 - Cường giao cảm - Tăng nhịp tim & suy tim
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

16/03/2022 - Cường giao cảm - Tăng nhịp tim & suy tim

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 12:00 - 13:30 Thứ tư, ngày 16/03/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
Module 2 đợt 2 - Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

Module 2 đợt 2 - Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 19:00 - 21:00 các ngày 15/03, 16/03 và 18/03 năm 2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
Module 3 - Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

Module 3 - Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 19:00 - 21:00 các ngày 07/03, 09/03 và 11/03 năm 2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
Module 4 - Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

Module 4 - Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 19:00 - 21:00 các ngày 28/02, 02/03 và 04/03 năm 2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
26/02/2022 - Bạo hành trẻ em
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

26/02/2022 - Bạo hành trẻ em

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:00 - 11:30 Thứ bảy, ngày 26/02/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
16/02/2022 - Cường giao cảm – Tăng nhịp tim & bệnh mạch vành
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

16/02/2022 - Cường giao cảm – Tăng nhịp tim & bệnh mạch vành

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 12:00 - 13:30 Thứ tư, ngày 16/02/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
Module 2 - Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

Module 2 - Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 19:00 - 21:00 các ngày 16, 18, 20/02/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
18, 20, 22/01/2022 - Track 1: Triển khai kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19 tại cơ sở y tế
Đào tạo trực tuyến
Xem chi tiết

Đào tạo trực tuyến

18, 20, 22/01/2022 - Track 1: Triển khai kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19 tại cơ sở y tế

Chương trình đào tạo Dự phòng và Kiểm soát Nhiễm khuẩn (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 19:00 - 21:00 Các ngày 18, 20, 22/01/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol