Về việc kéo dài thời gian ngừng đến Trường đến hết ngày 28/02/2021 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

          Kính gửi: Qúy Thầy - Cô 
                           Các Anh/Chị Học viên

         Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Đại học Y Dược TPHCM, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thông báo KHẨN đến Qúy Thầy - Cô các Bộ môn, Trung tâm, Đơn vị và toàn thể Học viên:

          Tất cả học viên tiếp tục ngừng đến Trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến hết ngày 28/02/2021.

Trân trọng./.